PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 149-154

Zespół nadwrażliwości - znaczenie farmakogenetyki w przewidywaniu skuteczności i bezpieczeństwa terapii antyretrowirusowej u pacjentów z HIV/AIDS
[Hypersensitivity syndrome - the role of pharmacogenetics for prediction of efficacy and safety of antiretroviral therapy in patients with HIV/AIDS]

G. Cholewińska

Liczba pobrań: 1220