PDF

Przegląd epidemiologiczny 2010, 64(3): 405-411

Zdrowie publiczne w projektach badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - realizacja i potrzeby
[Public health in research projects financed by the Ministry of Science and Higher Education – implementation and needs]

J. E. Zejda, M. J. Wysocki

Liczba pobrań: 2331