PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 281-287

Zatrucia jadem kiełbasianym w 2003 roku
[Botulism in Poland in 2003]

M. Czerwiński, M. P. Czarkowski, B. Kondej

Liczba pobrań: 720