PDF

Przegląd epidemiologiczny 2007, 61(1): 23-27

Zastosowanie pegylowanego interferonu alfa-2a w leczeniu zakażeń HCV u pacjentów po uprzednim niepowodzeniu terapii
[PEG IFN alpha-2a in the treatment of chronic hepatitis C in patients with treatment failure]

M. Pawłowska, W. Halota

Liczba pobrań: 1107