PDF

Przegląd epidemiologiczny 2007, 61(1): 17-22

Zastosowanie interferonu naturalnego (Alfaferone) w praktyce klinicznej - doświadczenia własne
[Treatment with natural interferon (Alfaferone) in clinical practice - our experience]

D. Dybowska, W. Halota

Liczba pobrań: 1164