PDF

Przegląd epidemiologiczny 1998, 52(3): 321-328

Zasady i problemy orzekania o malarii, amebozie i leiszmaniozie jako chorobach zawodowych u obywateli polskich
[The criteria and problems related to the diagnosis of malaria, amebosis and leishmaniosis as accupational disease in Polish citizens]

B. Jaremin

Liczba pobrań: 2236