PDF

Przegląd epidemiologiczny 2010, 64(3): 439-442

Zapadalność, śmiertelność i umieralność z powodu udarów mózgu – aktualne tendencje i prognozy na przyszłość
[Stroke incidence case fatality and mortality – current trends and future prognosis]

B. Grabowska-Fudala, K. Jaracz, K. Górna

Liczba pobrań: 14665