PDF

Przegląd epidemiologiczny 1995, 49(1-2): 55-63

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne płynów stosowanych w szpitalach do dezynfekcji narzędzi lekarskich. Część II: Określenie wrażliwości wyizolowanych szczepów bakterii na środki dezynfekcyjne
[The microbiological contamination of disinfectants used in hospitals to disinfection of medical instruments. Part II The estimation of sensitivity of isolated in hospitals strains of bacteria on disinfectants]

H. Krzywicka, J. Janowska, B. Tadeusiak, E. Zarzycka

Liczba pobrań: 2191