PDF

Przegląd epidemiologiczny 2007, 61(1): 35-42

Zależność pomiędzy występowaniem zmian zapalnych w płynie mózgowo-rdzeniowym a rokowaniem w ostrym wirusowym zapaleniu mózgu
[Relationship between inflammatory changes revealed in cerebrospinal fluid and prognosis in acute viral encephalitis]

M. Hlebowicz, T. Smiatacz, M. M. Kowalik, H. Trocha

Liczba pobrań: 1074