PDF

Przegląd epidemiologiczny 2013, 67(4): 769 - 772

Zalecenia dotyczące dezynfekcji termicznej opartej na koncepcji Ao zgodnej z EN ISO 15883
[Zalecenia dotyczące dezynfekcji termicznej opartej na koncepcji Ao zgodnej z EN ISO 15883]

E. Rohm-Rodowald, B. Jakimiak, A. Chojecka, O. Wiercińska, B. Ziemba, K. Kanclerski

Liczba pobrań: 26693