PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 541-547

Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C u chorych leczonych powtarzanymi dializami
[Hepatitis C infections in dialyzed patients]

R.B. Podlasin

Liczba pobrań: 760