PDF

Przegląd epidemiologiczny 2007, 61(1): 7-15

Zakażenie wertykalne HCV - ocena częstości i przebiegu zakażenia u dzieci
[Mother-to-infant HCV transmission - rate and course of HCV infection in children]

M. Aniszewska, B. Kowalik-Mikołajewska, M. Pokorska-Lis, A. Pawełczyk, M. Radkowski, J. Cianciara

Liczba pobrań: 1035