PDF

Epidemiological review 2005, 59(4): 815-821

Zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B w latach 2002-2004 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
[Hepatitis B virus infections in 2002-2004 in Kujawsko-Pomorskie voivodeship]

A. Kuziemski, E. Narolska-Wierczewska, M. Borowiecki, T. Kowalewski, W. Wojdowski

Downloads: 807