PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 431-438

Zaburzenia neuropsychiatryczne u osób zakażonych HCV - obserwacje własne
[Neuropsychiatric disorders in persons HCV infected - own observations]

M. Czarnecki, M. Inglot, K. Małyszczak, W. Rymer, G Jańczak, T. Pawłowski, A. Gładysz

Liczba pobrań: 753