PDF

Przegląd epidemiologiczny 2018, 72(4): 391-398

Yersiniosis in Poland in 2015 and 2016 / Jersinioza w Polsce w 2015 i 2016 roku
[ ]

F Radziszewski, B Kucharczyk, M Sadkowska-Todys

Liczba pobrań: 589