PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(1): 19-23

Występowanie rumienia wędrującego w powiecie hajnowskim w latach 2004-2009
[Occurrence of Erythema migrans in Hajnowka district in years 2004-2010]

J. Filipiuk, A. Nowicka-Ciełuszecka, J. Tarasiuk, S. Pancewicz

Liczba pobrań: 1668