PDF

Epidemiological review 2012, 66(1): 13-18

Występowanie oraz lekowrażliwość szczepów Morganella morganii izolowanych z materiału klinicznego
[Occurence and antimicrobial susceptibility of Morganella morganii strains isolated from clinical samples]

P. Zalas-Więcek, E. Gospodarek, J. Wróblewska

Downloads: 8195