PDF

Przegląd epidemiologiczny 2010, 64(3): 395-398

Występowanie beta-laktamaz o rozszerzonym zakresie substratowym wśród szczepów Proteus mirabilis izolowanych w latach 2007-2009
[The incidence of extended spectrum beta-lactamases in Proteus mirabilis strains isolated in 2007-2009]

J. Kwiecińska-Piróg, T. Bogiel, E. Gospodarek

Liczba pobrań: 1933