PDF

Przegląd epidemiologiczny 2009, 63(2): 305-309

Występowanie aktywnego zakażenia CMV wśród chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C oraz jego wpływ na przebieg choroby i leczenie
[Prevalence, clinical and therapeutical implications of active CMV infection in patients with chronic hepatitis C]

T. W. Łapiński, O. Kovalchuk, A. Parfieniuk, R. Flisiak

Liczba pobrań: 1945