PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(2): 491-498

Wyniki leczenia dzieci z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C pegylowanym interferonem i rybawiryną
[Effects of treatment with pegylated interferon and ribavirin in children with chronic hepatitis C]

A . Kowala-Piaskowska, M Figlerowicz, I. Mozer-Lisewska, W. Służewski

Liczba pobrań: 748