PDF

Epidemiological review 2012, 66(3): 389-393

Wykrywanie i identyfikacja wysoce patogennych bakterii w ramach międzynarodowego projektu EQADeBa – Cz.II. Próbki zawierające inaktywowane patogeny
[Detection and identification of highly pathogenic bacteria within the framework of the EQADeBa project – Part II. Samples containing inactivated pathogens]

A. A. Zasada, R. Gierczyński, M. Rzeczkowska, K. Formińska, K. Zacharczuk, W. Rastawicki

Downloads: 1797