PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 713-721

Wybrane zachowania żywieniowe a występowanie próchnicy u młodzieży
[Selected eating habits and caries occurrence in adolescents]

E. Krzywiec, M. Zalewska, A. Wójcicka, R. Jabłoński, B J. Olejnik, S. Z. Grabowska, J. Jamiołkowski, E. Czerech, A. Łuszcz, A. Stepek, E. Maciorkowska

Liczba pobrań: 3352