PDF

Przegląd epidemiologiczny 1996, 50(4): 401-405

Wstępne badania zastosowania techniki reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) w diagnostyce gruźlicy w populacji pacjentów Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS
[Initial assessment of the use of polymerase chain reaction (PCR) in diagnosis of tuberculosis among patients of AIDS Diagnosis and Therapy Center in Warsaw]

A. Zieliński, G. Cholewińska, В. Wondołowska, E. Bąkowska, E. Kopicz-Kamińska, J. Zajączkowska, N. Zalewska-Schonthaler, J. Baran, A. Lipniacki, W. Woźny, A. Horban, E. Burkacka

Liczba pobrań: 849