PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(3): 743-751

Wskaźniki insulinooporności w badaniu populacyjnym i ich wartość predykcyjna w określeniu zespołu metabolicznego
[Insulin resistance indices in population - based study and their predictive value in defining metabolic syndrome]

M. Szurkowska, K. Szafraniec, A. Gilis-Januszewska, Z. Szybiński, B. Huszno

Liczba pobrań: 8078