PDF

Przegląd epidemiologiczny 2005, 59(3): 679-694

Wrażliwość na wybrane antybiotyki bakterii izolowanych z próbek materiału klinicznego w Polsce w 1998 roku - analiza wyników badań ankietowych. Cz.1. Lekowrażliwość gronkowców
[Susceptibility of the bacteria isolated from samples of clinical material in Poland in 1998 to selected chemotherapeutics and antibiotics - the analysis of the questionnaire findings. I. Susceptibility of staphylococci]

Praca zespołowa

Liczba pobrań: 1161