PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 139-142

Wpływ leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu B na supresję wiremii i zahamowanie progresji choroby
[Influence of the treatment of chronic hepatitis B on HBV DNA suppression and prevention of disease progression]

M Pawłowska

Liczba pobrań: 802