PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 193-197

Wpływ interferonu alfa-2b na odpowiedź humoralną po szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u chorych na przewlekłe zapalenie wątroby typu C
[The influence of interferon-alfa-2b on the effectiveness of th hepatitis B vaccine in patients suffering from chronic hepatitis C]

E. Koślińska-Berkan, J. Kuydowicz

Liczba pobrań: 967