PDF

Przegląd epidemiologiczny 2010, 64(1): 21-25

Wpływ chorób towarzyszących na przebieg kliniczny grypy wywołanej przez wirus A/H1N1 u osób hospitalizowanych w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie – opis przypadków
[Influence of concomitant illness on clinical manifestations and severity of AH1N1 influenza infection among patients hospitalized in the Hospital of Infectious Diseases in Warsaw – clinical cases]

G. Cholewińska, J. Higersberger, R. Podlasin, A Wiercińska-Drapało, D. Lipowski, M. Olszyńska-Krowicka, W. Przyjałkowski, A. Horban

Liczba pobrań: 2908