PDF

Przegląd epidemiologiczny 2009, 63(3): 427-432

Własna skuteczność w modelach zachowań zdrowotnych oraz w edukacji zdrowotnej
[Self-efficacy in health behaviour models for health education]

L. Gromulska, M. Piotrowicz, D. Cianciara

Liczba pobrań: 16857