WAŻNA INFORMACJA DLA AUTORÓW

09-03-2018

Od 1 stycznia 2018 roku zostaje wprowadzona opłata za publikowanie prac w kwartalniku Przegląd Epidemiologiczny-Epidemiological Review

Opłata za publikację wynosi  400 PLN (z VAT) w przypadku polskich autorów i 100 EUR w przypadku autorów zagranicznych i wynika z udostępniania publikowanych prac w systemie otwartego dostępu. Opłata będzie pobierana po zaakceptowaniu pracy do druku. Opłata nie dotyczy prac, które nadesłano do Redakcji przed  tą datą.

« powrót