W drugim numerze Przeglądu z 2016 r

08-08-2016

Informujemy, że od numeru 2/2016  zmienia się format artykułów publikowanych w Przeglądzie Epidemiologicznym –począwszy od aktualnego numeru, wersje angielska i polska będą zawarte w jednym artykule w sąsiednich szpaltach, zamiast jak dotychczas, w dwóch odrębnych artykułach.

 W  numerze 2/2016 Przeglądu Epidemiologicznego  w cyklicznym dziale Kronika epidemiologiczna publikujemy ogólny raport „Infectious diseases in Poland in 2014/Choroby zakaźne w Polsce w 2014 r.”  oraz raporty o zachorowaniach na wybrane choroby w 2014 r.

W dziale Problemy zakażeń  opublikowano 2 artykuły przeglądowe:  na temat  zagrożenia dla ludzi parazytozą -  alweolarną echinokokozą (AE) oraz zakażeniami bakterią Capnocytophaga canimorsus.  C. canimorsus to mało znana  bakteria występująca w ślinie psów i kotów, do zakażeń ludzi dochodzi najczęściej  w wyniku pogryzienia przez psa lub kota, rzadziej w związku z podrapaniami.  Artykuł przedstawia  epidemiologię, czynniki ryzyka, diagnostykę i leczenie zakażeń C. canimorsus.

Artykuł o zakażeniach  kiłą kobiet w ośrodku białostockim  w latach 2000-2015 zwraca uwagę na konieczność wcześniejszego wykonywania serologicznych badań przesiewowych w kierunku kiły u ciężarnych i poprawy skuteczności badania kontaktów pacjentek z kiłą. 

W dziale Rekomendacje  publikujemy zalecenia Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych dotyczące diagnostyki i leczenia zakażeń wirusem cytomegalii (CMV) ze zwróceniem szczególnej uwagi  na wrodzone zakażenie tym wirusem i postępowanie u osób z niedoborami odporności.

« powrót