Ukazał się trzeci zeszyt Przeglądu Epidemiologicznego w 2018 roku

07-11-2018

  Właśnie opublikowany Trzeci numer Przeglądu Epidemiologicznego z 2018 r. zwiera 6 artykułów z działu Kronika epidemiologiczna  na temat chorób zwalczanych drogą szczepień: krztuśca, odry, różyczki, świnki i ospy wietrznej oraz obszerny artykuł o zapaleniach opon mózgowo-rdzeniowych i zapaleniach mózgu, z omówieniem głównych czynników etiologicznych bakteryjnych i wirusowych tych chorób. Dominowały neuroinfekcje wirusowe, wśród których niestety w większości przypadków nie określono czynnika etiologicznego.
  W dziale Problemy zakażeń  opublikowano pracę na temat wzrastającej częstości patogenów alarmowych  i ich lekooporności u hospitalizowanych na oddziale chorób płuc w Zabrzu.
   Tematem innego artykułu są występujące współzakażenia HIV i helmintami u osób zamieszkujących tereny endemiczne występowania określonych pasożytów. Wyniki badań piśmiennictwa wskazywały na zaburzenia funkcji układu immunologicznego u chorych, ale u  poddawanych leczeniu antyretrowirusowemu zarażenia helmintami występowały rzadziej.

  W artykule o zdarzeniach ekspozycyjnych wśród personelu pielęgniarskiego stwierdzono, że zranieniom w trakcie wykonywania obowiązków służbowych uległo ponad 60% respondentów, a tylko 19,7% zawsze zgłaszało taki incydent.

« powrót