UKAZAŁ SIĘ Pierwszy NUMER PRZEGLĄDU EPIDEMIOLOGICZNEGO W 2019 ROKU

21-05-2019

Ukazał się pierwszy numer kwartalnika Przegląd Epidemiologiczny w 2019 r. W dziale „Problemy zakażeń” opublikowano artykuł opracowany w Krajowym Punkcie Centralnym ds. Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych w NIZP-PZH zawierający analizę zdarzeń dotyczących odry w Polsce i na świecie w latach 2016-2018. Wraz ze wzrostem zachorowalności na odrę w ostatnich latach, notuje się również więcej ognisk, włączając w to także opisane w artykule ogniska, które wystąpiły w Polsce, oraz ekspozycji podczas podróży, zwłaszcza lotniczych. Z kolei dwa artykuły dotyczą drobnoustrojów opornych na antybiotyki. Jeden opisuje szerzenie się enterokoków opornych na wankomycynę na podstawie analizy pokrewieństwa genetycznego szczepów izolowanych w trzech szpitalach na Mazowszu, a drugi skupia się na rozpowszechnieniu kolonizacji gronkowcem złocistym wśród studentów medycyny stwierdzając, że szczepy oporne (MRSA, MupRSA) występują niezmiernie rzadko, ale występują.
   Autorzy z krajów Europy środkowej i wschodniej przedstawili utrudniony dostęp do leczenia w schyłkowej niewydolności wątroby  pacjentów HIV-pozytywnych w krajach regionu zwracając też uwagę na ograniczone dane istniejące w tych krajach.
   Dział „Zdrowie publiczne” reprezentują m.in. artykuł omawiający wartość i możliwe wykorzystanie dla oceny zdrowia ludności Polski bazy danych hospitalizacji tworzonej w ramach programu „Ogólnopolskie Badanie Chorobowości Szpitalnej Ogólnej” prowadzonego w NIZP-PZH. Inny artykuł przedstawia temat zawodowego uszkodzenia słuchu pracowników różnych zakładów przemysłowych w województwie podkarpackim.

Zachęcamy do lektury na stronie 

« powrót