UKAZAŁ SIĘ CZWARTY NUMER PRZEGLĄDU EPIDEMIOLOGICZNEGO W 2018 ROKU

12-03-2019

Czwarty numer Przeglądu Epidemiologicznego z 2018 r. to ostatni numer w roku setnego jubileuszu Państwowego Zakładu Higieny (obecnie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH). Artykuły związane ze stuleciem PZH, ujęte w tym numerze ukazują rozwój nauk o żywności i żywieniu i zapomniany Zakład Produkcji Surowic i Szczepionek w naszym Instytucie.

W numerze 4 Przeglądu Epidemiologicznego z 2018 r. opublikowano 6 artykułów w dziale Kronika epidemiologiczna dotyczące 2016 r., w tym 3 obejmujące dodatkowo dane z 2015 r.: Jersiniozy, Kampylobakteriozy i Salmonelozy.

W dziale Problemy zakażeń opublikowano 2 artykuły oparte na referatach wygłoszonych na XXI Zjeździe PTEiLChZ w Bydgoszczy, we wrześniu 2018 r. W pierwszym sprawdzano obecność przeciwciał przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A wśród pracowników oddziału zakaźnego. Wykazano powszechną wrażliwość na wzw A wśród pracowników poniżej 40 r.ż., co jest szczególnie istotne w kontekście obecnego wzrostu zachorowalności na tę chorobę. Drugi artykuł dotyczył powikłań ospy wietrznej u dzieci. Rokrocznie z powodu powikłań ospy tylko na jednym oddziale hospitalizuje się kilkadziesięcioro dzieci. Dotyczy to głównie dzieci poniżej 5 r.ż., z prawidłową odpornością.

Dział Zdrowie publiczne zawiera artykuł o wyleczalności kobiet chorych na raka piersi i szyjki macicy w Polsce na tle danych z innych krajów europejskich, opartych na programie międzynarodowym CONCORD-3. Niestety wyniki wskazują na niewielki postęp, jeśli chodzi o poprawę przeżycia Polek chorych na jeden z tych nowotworów, a także gorsze rokowanie niż w innych krajach europejskich.
Inny artykuł oparty na badaniach ankietowych opisuje samoocenę dbania o zdrowie i zachowania prozdrowotne wśród studentów medycyny w Polsce i na Ukrainie. Na obu uczelniach pomimo bardzo pozytywnej samooceny rzeczywisty poziom zachowań prozdrowotnych był niesatysfakcjonujący.

Zapraszamy do lektury.

« powrót