PDF

Przegląd epidemiologiczny 2010, 64(3): 387-393

Ukąszenie przez żmiję zygzakowatą (Vipera berus) – epidemiologia, objawy kliniczne, przegląd metod leczenia
[Vipera berus bite – epidemiology, clinical symptoms and review of treatment methods]

J. Zajkowska, A. Garkowski, S. Pancewicz

Liczba pobrań: 2029