PDF

Przegląd epidemiologiczny 2012, 66(4): 611-616

Typy bakteriofagowe rozpoznane wśród szczepów Salmonella Enteritidis wyizolowanych w Polsce w latach 1996-2007
[Phage types recognized within Salmonella Enteritidis strains isolated in Poland in 1996-2007]

B. Dera-Tomaszewska, E. Tokarska-Pietrzak

Liczba pobrań: 2104