PDF

Przegląd epidemiologiczny 2008, 62(1): 123-131

Trudności w rozpoznawaniu i leczeniu powikłań infekcyjnych u chorych z pierwotnymi niedoborami odporności
[Difficulties in diagnostics and therapy of infectious complications in primary immunodeficient patients]

B. Wolska-Kuśnierz, M. Kurenko-Deptuch, E. Bernatowska

Liczba pobrań: 1047