PDF

Przegląd epidemiologiczny 2007, 61(1): 99-102

Trudności w rozpoznawaniu choroby Hirschsprunga u 8-letniej dziewczynki
[Difficulties of diagnosis of Hirschsprung disease in an 8 year-old girl]

E. Zarzycka-Chroł, M. Pawłowska, E. Smukalska, K. Szmytkowska

Liczba pobrań: 1770