PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(2): 251-258

Trends in the incidence of dental caries in 18-year-olds in Łódzkie voivodeship in 1995-2014 / Tendencje w zachorowalności na próchnicę zębów młodzieży w wieku 18 lat z województwa ł&oac
[ ]

A. Hilt, E. Rybarczyk-Townsend, J. Szczepańska

Liczba pobrań: 997