PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(4): 639-645

Traumatic stress in the work of paramedics / Stres traumatyczny w pracy ratowników medycznych
[ ]

J. Kosydar-Bochenek, D. Ozga, K. Woźniak, M. Migut, B. Lewandowski, D. Burdzy

Liczba pobrań: 5654