PDF

Przegląd epidemiologiczny 2007, 61(1): 29-34

Transmisja lekoopornych szczepów HIV-1 wśród osób nowo diagnozowanych w Polsce
[Transmission of HIV-1 drug resistance among newly diagnosed patients in Poland]

G.P. Stańczak, J. J. Stańczak, E. Firląg-Burkacka, A. Wiercińska-Drapało, M. Leszczyszyn-Pynka, E. Jabłonowska, E. Małolepsza, A. Horban

Liczba pobrań: 1381