PDF

Przegląd epidemiologiczny 1998, 52(3): 287-296

Toksoplazmoza środowisk rodzinnych. I Wykrywanie inwazji i ocena serologiczna
[Toxoplasmosis in families. I. Detection of T. gondii invasion and serological appraisal]

W. Kocięcka, N. Rehlis, B. Mrozewicz, H. Pietrzak

Liczba pobrań: 1603