PDF

Przegląd epidemiologiczny 2018, 72(4): 453-457

The frequency of occurrence anti-HAV antibodies to health employees – own observations / Częstość występowania przeciwciał anty-HAV u pracowników służby zdrowia – obserwacje własne
[ ]

J Moppert, K Zieniewicz-Cieślik, M Tyczyno, M Sobolewska-Pilarczyk ,M Pawłowska:

Liczba pobrań: 487