PDF

Przegląd epidemiologiczny 2018, 72(1): 53-57

The case of septical form of listeriosis with numerous abscesses of liver / Przypadek postaci septycznej listeriozy z mnogimi ropniami wątroby
[ ]

N Prykuda, A Zadorożnyi

Liczba pobrań: 10447