PDF

Przegląd epidemiologiczny 2017, 71(1): 68-79

Territorial differences in years of life lost due to premature mortality in inhabitants of Poland / Różnice terytorialne w utraconych latach życia z powodu przedwczesnej umieralności mieszkańców Polski
[ ]

M. Pikala, M. Burzyńska, I. Maniecka-Bryla

Liczba pobrań: 1329