PDF

Przegląd epidemiologiczny 2010, 64(3): 443-447

Tendencje w zachorowalności na próchnicę zębów u młodzieży 18-letniej z województwa łódzkiego w latach 1995-2008
[Trend of dental caries in 18-year-old adolescents in the region of Lodz over the period from 1995 to 2008]

A. Hilt, E. Rybarczyk-Townsend, B. Lubowiedzka-Gontarek, M. Wochna-Sobańska

Liczba pobrań: 1105