PDF

Przegląd epidemiologiczny 2006, 60(2): 225-235

Szpitalne zapalenie płuc w oddziałach intensywnej terapii. Analiza wyników Systemu Czynnej Rejestracji Zakażeń Szpitalnych Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
[Hospital acquired pneumonia at the Intensive Care Units. The Active Nosocomial Infections Surveillance Programme of Polish Society of Hospital Infections]

J. Wójkowska-Mach, M. Bulanda, A. Różańska, P. B. Heczko

Liczba pobrań: 979