PDF

Epidemiological review 2012, 66(3): 437-443

Szacowanie ryzyka transmisji HCV od zakażonych pacjentek do personelu ginekologiczno-położniczego z wykorzystaniem modelu matematycznego
[Model-based estimates of the risk of HCV transmission from infected patients to gynaecologic and obstetric staff]

M. Gańczak, A. Szczeniowski, A. Jurewicz, B. Karakiewicz, Z. Szych

Downloads: 2125