PDF

Przegląd epidemiologiczny 2000, 54(1-2): 201-225

Sytuacja demograficzna Polski w latach 1950-1998 i prognoza jej rozwoju do 2050 roku
[Demographic condition of Poland in years 1950-1998 and prognosis of its development up year to 2050]

W. Magdzik, D. Naruszewicz-Lesiuk, M. P. Czarkowski

Liczba pobrań: 4323