PDF

Przegląd epidemiologiczny 2019, 73(3): 383-391

Survey participations rates reporting – toward standardization in epidemiological studies / Wskaźniki realizacji próbybadawczej – w kierunku standaryzacji raportowania w badaniach epidemiologicznych
[ ]

P. Samel-Kowalik, A. Tomaszewska, B. Samoliński

Liczba pobrań: 984